Archyvai

Žudynės MedininkuoseLiepos 31

Liūdna, bet 1991 metais, Medininkuose omonininkai sušaudė šešis Lietuvos pasieniečius ir vieną sunkiai sužeidė.

Keliam gedulo taures!

*Privaloma

*Privaloma (Nebus rodoma)