Užgavėnių dainos

Užgavėnių šaukinys

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
Jei nebėgsi, išvarysim,
Su botagais išbaidysim!

Šalta žiema šalin eina

Šalta žiema šalin aina, 2 k.
Pavasaralis ataina. 2 k.

Šėmi jauteliai bauboja, 2 k.
Avinėliai arcavoja. 2 k.

Pasijungsiu šėmus jaučius, 2 k.
Aisiu artų malynėlia. 2 k.

Sėsiu kviečius ir rugelius, 2 k.
A pasėjis – apakėsiu. 2 k.

Tai man dyvai

Tai man dyvai
Dyveliai pastojo,
Kol vasarą
Ažeras sustojo.

Nusipirksiu
Deimanto žiedelį,
Pašildysiu
Vasaros ledelį.

Aš nueisiu
Vilnužiaus miestelin,
Nusipirksiu
Deimanto žiedelį

Pašildysiu
Vasaros ledelį
Pagirdysiu
Ristųjį žirgelį

Čimdžir rimdžir

Čimdži rimdži šakar makar, 2 k.
Kur buvai, oželi, vakar? 2 k.
Nuvežiau grudų į miestą, 2 k.
Pirkau pypkę gražią riestą. 2 k.
Čimdži rimdži šakar maker, 2 k.
Ką veikei, oželi, vakar? 2 k.
Pas maušiuką baliavojau, 2 k.
Kailinėlius prauliojau. 2 k.
Čimdži rimdži šakar maker, 2 k.
Ko negrįžai, ožel, vakar? 2 k.
Būčiau grįžęs, bet nespėjau – 2 k.
Patvery pernakt gulėjau. 2 k.

O tai arklys

O tai arklys! O tai arklys,
O tai geras buvo arklys 2 k.
Pasagėlėm, pasagėlėm.
Visą kelią dai nusagstė 2 k.
O akelėm, o akelėm
Visas žvaigždeles suskaitė 2 k.
Uodegėle, uodegėle
Visą kelią dai nušlavė 2 k.
O auselėm, o auselėm
Visus paukštelius suklausė 2 k.

Gali lauko ąžuolėlis augo

Gali lauko ųžuolėlis augo.
Pa ųžuolu laškela stovėjo.
Kai paskiela iš marių vėjulis.
Ir nulaužie ųžuola viršūnį.
Ir ažmušė tų jaunų bernelį
Ir atskrida trys pilkos gegutės.
Viena puolė galan jo kojelių.
Kita puolė galan jo galvelas.
Tracia puolė ant jojo širdelės.
Gali kojų buvo jo saulutė.
Gali galvos buvo jo motulė
In širdelės buvo jo meiliulė
Sasuo verkė, tik trajis metelius
A motulė visų jų viekelį
A meiliulė tiktai lig abiedai
Po abiedai tiktai išėjo sodelin
Nusipynė rūtų vainikėlį.
Užsidiejo an vargies galvelės.

Ubago giesmė

Sunku ubagui gyventi ant svieta,
Bo jam un žemės gulieti kieta.
Nuog vienų blusų užmigt negaliu,
Ar beiškęsiu nebžinau kadu.
Jau treti metai, kaip vyras serga,
Oi, kokį turiu aš dabar vargą.
Turiu penkis vaikus aš pati šešta,
Jei nevierijai aš turiu raštą.
Ubagui duosi biednas nebūsi,
Su sava vaikais gražiai gyvensi,
Neduokit duonos, bo ištrupinsiu,
Nebuokit kruopų, bo išbarstysiu.
Duokit lašinių didelį šmotą,
Gausit nuog Dieva didelį zaplotą.
Mačiau ant aukštą yr pkabinta,
Ir dėl ubagų yra paskirta.
Jeigu iš tavi lašinių negausiu,
Eisiu pas tavi jaujų uždegsiu.

Žuvų šakelė

Žuvų šakelė galvą šukuoja,
Žuvų šakelė galvą šukuoja.
Galvą šukuoja, plaukus laiduoja,
Galvą šukuoja, plaukus laiduoja.
Plaukit, plaukeliai, per Dunojėlį,
Plaukit, plaukeliai, per Dunojėlį,
Kur mano mielas vandenį semia,
Kur mano mielas vandenį semia.
Vandenį semia, žirgelį girdo,
Vandenį semia žirgelį girdo.
Žirgelis palvas, aukselio balnas,
Žirgelis palvas, aukselio balnas.

Kuopūstėli

Kuopūsteli, kuopūsteli,
Kas tavi sieja?
Verskis per galvą,
Kas tau, durniau, darba?
Kuopūsteli, kuopūsteli,
Kas tavi laistė?
Verskis per galvą,
Kas tau, durniau, darba?
Kas tavi kirta?
Kas tavi vire?
Kas tavi valgė?