Archyvai

> Lietuva atsisakė mirties bausmės

Sausio 18 1999 metais Lietuva prisijungė prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6-ojo protokolo ir atsisakė mirties bausmės. Švenčiam, nes Lietuvoje pašalinta mirties bausmė.