Archyvai

> Žudynės Medininkuose

Liepos 31 Liūdna, bet 1991 metais, Medininkuose omonininkai sušaudė šešis Lietuvos pasieniečius ir vieną sunkiai sužeidė. Keliam gedulo taures!