Archyvai

> Paskelbtas Lietuvos Statutas

Sausio 11 1529 metais, sausio 11 diena paskelbtas pirmasis Lietuvos įstatymų rinkinys – Lietuvos Statutas. Švenčiame, kad neprasilenktume su Lietuvos įstatymais.