Archyvai

Paskelbtas Lietuvos StatutasSausio 11

1529 metais, sausio 11 diena paskelbtas pirmasis Lietuvos įstatymų rinkinys – Lietuvos Statutas.

Švenčiame, kad neprasilenktume su Lietuvos įstatymais.

*Privaloma

*Privaloma (Nebus rodoma)