Archyvai

> Atidaryta Lietuvos ambasada Suomijoje

Sausio 20 1994 metais, Helsinkyje, atidaryta Lietuvos ambasada Suomijoje. Keliam taures už Lietuvius Suomijoje.

> Atidarytas Didysis teatras

Sausio 19 1825 – Maskvoje atidarytas Didysis teatras. Kultūrinames.

> Lietuva atsisakė mirties bausmės

Sausio 18 1999 metais Lietuva prisijungė prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6-ojo protokolo ir atsisakė mirties bausmės. Švenčiam, nes Lietuvoje pašalinta mirties bausmė.

> Martino Liuterio Kingo diena

Sausio 17 Martino Liuterio Kingo (Martin Luther King) diena. Martinas Liuteris Kingas Jaunesnysis – amerikiečių dvasininkas, įžymus afroamerikiečių pilietinių teisių judėjimo lyderis ir aktyvistas. Keliam taures už Martiną Liuterį Kingą.

> JAV įsigaliojo „sausasis įstatymas“

Sausio 16 1920 metais JAV įsigaliojo „sausasis įstatymas“ – čia uždrausta prekiauti ir gaminti alkoholį. Baisiausia diena JAV istorijoje...

> Rytų stačiatikių Naujieji Metai

Sausio 14 Pagal rytų stačiatikių bažnyčia – Naujieji Metai (pagal Julijaus kalendorių). Švenčiame, kartu su stačiatikiais.

> Lietuva ir Bolivija užmezgė diplomatinius santykius

Sausio 12 1994 m. Lietuva ir Bolivija užmezgė diplomatinius santykius. Su Bolivija reikia palaikyti ne tik diplomatinius santykius.

> Iš Indijos į Angliją atgabenta arbata

Sausio 10 1839 metais pirmą kartą iš Indijos į Angliją atgabenta arbata. Šiandien geriame tik arbatą.

> Pasikrikštijo žymiausi Žemaitijos bajorai

Sausio 9 1401 – Marienburge pasikrikštijo apie 80 žymiausių Žemaitijos bajorų. Mes irgi bajorai!

> Išleista pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo katekizmas

Sausio 8 1547 metais, Mažojoje Lietuvoje, išleista pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo katekizmas Už pirmą lietuvišką knygą!