Archyvai

Antikorupcijos dienaGruodžio 9

Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena.

Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyje rengiamos demonstracijos, diskusijos apie verslo įmonių, privačių asmenų teises bei korupcijos atvejus. Įvairių šalių televizijos, taip pat ir Lietuvos, transliuoja dokumentinius filmus, laidas šia tema.

Korupcija – neteisėta veikla, siekiant pasipelnyti pareigomis; pareigūnų papirkinėjimas.

Tarptautinę antikorupcijos dieną iniciavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. Gruodžio 9-oji pasirinkta todėl, kad šią dieną 2003 metais Meridoje (Meksikoje) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Jos metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją. Lietuvos Respublikos vardu šį dokumentą pasirašė teisingumo ministras.

Nebūkite korupmuoti, būkite teisingi!

Ne į temą o yra kur nors statistika, apie „musulmonų pvaasario“ šelpimą ginklais? Kiek ten vakarai pridovanojo kulkosvaidžių? Dabar ir Egipte duos demonstrantams šaunikų anuos gi dubasina?!Turbūt karinė valdžia supranta, kas bus, kai demokratiškai išrinks musulmonus?Nu reikia man žemėlapio, kur būtų aiškia parašyta: 1 diktatorius 2 nuvertimas 3 musulmonai laimi rinkimus Su bendra statistika šalia

*Privaloma

*Privaloma (Nebus rodoma)